Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 2021

15 FEB 2021 09:39
Nedan finns dagordningen inför Årsmötet samt under fliken Förening - Medlemsinformation finns handlingar till årsmötet. Dessa kommer även mailas ut tillsammans med kallelsen.
 • Uppdaterad: 15 FEB 2021 09:39

Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas och protokollföras: 

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande för mötet
 3. Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Val av protokolljusterare och rösträknare
 6. Fastställande av dagordning
 7. Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst
 8. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna
 9. Revisorernas berättelse
 10. Fastställande av balans- och resultaträkningar
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Förslag till verksamhetsplan och budget kommande år
 13. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för det i 17 § andra stycket angivna antalet
 14. Val av ordförande för föreningen
 15. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter
 16. Anmälan av ungdomsledamot jämte personlig suppleant utsedda av ungdomssektionen
 17. Fastställande av eventuella sektioner förutom ungdomssektion (se §22)
 18. Val av två revisorer och en revisorssuppleant
 19. Val på ett år av ordförande och ledamöter i valberedningen, enligt stadgarna § 16
 20. Val av ombud till SvRFs och distriktets allmänna möten och ev andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud.
 21. Fastställande av årsavgift för nästkommande år.
 22. Övriga ärenden som enligt 13 § kan upptas till beslut på årsmöte.

23. Sammanträdets avslutande.  

Skribent: Mattias Rang
Epost: Adressen Gömd
http://www.prima4you.se/din-klubbforening/nassjo-ridklubb-c-504-1.aspx

SwishAktivitet: 123 593 34 78Postadress:
Nässjö RK - Ridsport
Lövhult Ridanläggning 1
57192 Nässjö

Kontakt:
Tel: 0703550699
E-post: ridskola@nassjoridkl...