Årsmöte 25/2

Varmt välkomna att deltaga i årsmöte för Nässjö Ridklubb som hålls 25 februari klockan 16.00 i cafeterian. 

Anmälan görs på listan i ridskolans stall, entré eller via mail till ridskola@nassjoridklubb.se

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 3 veckor innan årsmötet och mailas till: ridskola@nassjoridklubb.se