Anläggningskort

Anläggningskort

Vill du komma och rida i ridhuset eller på våra banor?

Det finns möjlighet att lösa anläggningskort hos oss. Anläggningskortet är personligt och gäller halvårsvis. Då har du möjlighet att utnyttja alla ridbanor när inte verksamheten nyttjar banorna. 

Information om gällande ridhusregler finns på dörren till ridhuset.

Lös anläggningskort

Vill du lösa anläggningskort mailar du till ridskola@nassjoridklubb.se 

Det finns också möjlighet betala per gång. Exempelvis om du ska vara med på någon träning eller bara vill rida någon enstaka gång. 

Priser