Stadgar & Värdegrund

Stadgar

Stadgarna är grunden för klubbens verksamhet. I stadgarna finns beskrivet hur föreningen ska arbeta, hur styrelsen är konstruerad, medlemmars rättigheter mm. Här framgår vårt syfte, mål och de grundläggande reglerna för verksamheten.

Läs stadgarna här: Stadgar NäRK

Värdegrund

Vi ska alla vara goda förebilder i klubben genom:

God gemenskap
  • Vi hälsar på varandra
  • Vi hjälper varandra
  • Vi strävar efter mångfald och välkomnar alla.
  • Vi bemöter varandra med respekt
God hästhållning
  • Vi behandlar hästen med respekt
  • För hästarnas bästa vårdar vi utrustning och andra tillgångar
  • Vi ansvarar för utbildning och kunskap om god hästhållning
  • Vi jobbar för god säkerhet