Priser och villkor

Lektionspriser

Priser gäller från 1 januari 2024

Ordinarie grupp
Specialgrupp

Dina lektioner faktureras två gång per termin, i förstahand via mail. Kontrollera gärna din skräppost om du saknar din faktura

Medlemsavgift 2024

För att rida på ridskolan måste du vara medlem i klubben. Den faktureras årligen tillsammans med din vanliga ridfaktura. 

I medlemsavgiften ingår en olycksförsäkring via Folksam. Läs mer om försäkringen här.

Uppsägning

Skulle du vilja avsluta din ridning ska uppsägning ske via intruktör eller via mail ridskola@nassjoridklubb.se

Du har 4 gångers uppsägning  från det datumet du säger upp din plats. Efter uppsägningen har du inte möjlighet att rida igen missade tillfällen.

Uppsägningstiden gäller även vid terminsslut. 

Vid sjukdom

Emot uppvisade av läkarintyg så har man rätt att behålla sin plats utan att betala. Inbetalda avgifter återbetalas utifrån uppvisande av intyg.

Lektioner får överlåtas på en familjemedlem som är medlem under förutsättning att det är godkänt av instruktören.