Lektionsschema

Måndag

Nivå

Ridlärare

16.00 - 17.00

Nybörjare

Pernilla

17.00 - 18.00

Nivå 3

Pernilla

18.00

Ridhuspaus 45 min

18.45 - 19.45

Nivå 5 Special

Pernilla

19.45 - 20.45

Nivå 4 Vuxen

Pernilla

Tisdag

Nivå

Ridlärare

16.00 - 17.00

Nybörjare - Nivå 1

Mia-Lisa

17.00 - 18.00

Nivå 2

Mia-Lisa

18.00 - 19.00

Nivå 3

Mia-Lisa

19.00

Ridhuspaus 30 min


19.30 - 20.30

Nivå 3 Vuxen

Mia-Lisa

Onsdag

Nivå

Ridlärare

16.00 - 17.00

Nivå Nybörjare

Pernilla

17.00 - 18.00

Nivå 2

Pernilla

18.00

Ridhuspaus 30 min


18.30 - 19.30

Nivå 3-4

Pernilla

19.30 - 20.30

Nivå 3 Vuxen

Pernilla

Torsdag

Nivå

Ridlärare

16.00-17.00

Nybörjare

Mia-Lisa

17.00 - 18.00

Nivå 2-3

Mia-Lisa

18.00

Ridhuspaus 30 min

18.30 - 19.30

Nivå 5 Special

Mia-Lisa

19.30 - 20.30

Nivå 5 Special

Mia-Lisa

Fredag

Nivå

Ridlärare

16.00 - 17.00

Nivå 1

Pernilla

17.00 - 18.00

Nivå 2-3

Pernilla

18.00 - 19.00

Nivå 4

Pernilla

Uppdaterad 2023-08-11