Styrelsen

Styrelsens arbete

Grunden i Nässjö Ridklubb är som i alla föreningar ideellt arbete. Styrelsen arbetar ideellt på uppdrag av medlemmarna med att ha det övergripande ansvaret för hela verkamheten, anläggingen, hästarna och de anställda. På årsmötet väljer du som medlem vem du vill ska vara medlemmarnas representanter i styrelsen.

Ledamöter

Katrin Thure, Ordförande
Rebecka Atzmannstorfer , Vice ordförande
Marita Perneland, kassör
Henrietta Blomqvist
Elin Bergström
Moses Shtieh
Sandra Johansson
US Ella Atzmannstorfer

Suppleanter

Stina Eriksson
US Elza Andersson