Styrelsen

Styrelsens arbete

Grunden i Nässjö Ridklubb är som i alla föreningar ideellt arbete. Styrelsen arbetar ideellt på uppdrag av medlemmarna med att ha det övergripande ansvaret för hela verkamheten, anläggingen, hästarna och de anställda. På årsmötet väljer du som medlem vem du vill ska vara medlemmarnas representanter i styrelsen.

Styrelse 2024

Ledamöter

Sandra Wollsén – Ordförande/Firmatecknare
Henrietta Blomqvist – Vice ordförande
Inger Tranell
Martin Karlstrand
Moses Shtieh
Jessica Solve

Suppleanter

Ingela Karlstrand – Kassör
Lenita Gustafsson – Sekreterare
Therese Svensson

Kontakta styrelsen genom att maila till: styrelse@nassjoridklubb.se