Årsmötesprotokoll 2024

Här hittar du årsmötesprotokollet samt protokollet för det extrainsatta medlemsmötet.

Årsmöte 2024

Extrainsatt medlemsmöte